Join up pocket

Photo:Keita Otsuka

Hair:Hiroko Matsuo

Make:Rie Nukui

Model:Yui Matsumoto