Join up pocket

Photo:
Keita Otsuka
Hair:
Hiroko Matsuo
Make
Rie Nukui
Model:
Yui Matsumoto